Chúng tôi là ai

 

  • Chúng tôi là một nhóm phụ nữ Việt Nam cho rằng cần phải cải thiện sự đại diện của phụ nữ trong ngành cà phê tại Việt Nam. Chúng tôi thành lập Công ty xã hội Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế Việt Nam (IWCA Vietnam), một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận với nhiệm vụ cải thiện sinh kế của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của ngành cà phê tại Việt Nam và lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào mở rộng hoạt động bền vững.

IWCA Việt Nam cũng tìm cách trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để cho phép họ có quyền truy cập như nhau vào các tài nguyên và lợi ích của công việc của họ. Chúng tôi được quốc tế công nhận là thành viên của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế (IWCA Toàn cầu) và là người hỗ trợ hiệu quả các cơ hội mới cho phụ nữ trong lĩnh vực cà phê, cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của họ theo cách bền vững tại Việt Nam.

Đối tác bền vững

   

Đối tác

 

Thành viên

Sự kiện sắp tới

Chúng tôi kết nối, trao quyền và tác động đến phụ nữ và cà phê tại Việt Nam.

Tham gia ngay

Tin mới nhất

Phát huy khả năng và tạo ra giá trị chung