LIÊN MINH CÀ PHÊ QUỐC TẾ PHỤ NỮ VIỆT NAM

Quyên Góp

CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ STRONG WOMEN STRONG COFFEE

CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ WOMEN IN COFFEE

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ THIỆN NGUYỆN MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

iwca Việt Nam

Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận nhằm cải thiện sinh kế ...

Xem chi tiết tại đây

Tin Tức

Những hoạt động của IWCA nhằm hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ Việt trong ngành cà phê tại Việt Nam...

Xem chi tiết tại đây

Giá trị thật của cà phê là mang đến hạnh phúc cho con người...

Xem chi tiết tại đây

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Xem thêm chi tiết tại đây

Đối tác bền vững

Tham gia cộng đồng của chúng tôi trên Facebook để cập nhật thêm nhiều hoạt động hữu ích hàng ngày

@iwcavn

+84 912 519 235