LIÊN MINH CÀ PHÊ QUỐC TẾ PHỤ NỮ VIỆT NAM

Brochures

IWCA Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cải thiện sinh kế cho phụ nữ ngành cà phê tại Việt Nam. Lợi nhuận của chúng tôi sẽ được tái đầu tư để mở rộng các hoạt động bền vững.

IWCA Việt Nam cũng tìm cách trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết. Từ đó, họ có quyền truy cập như nhau vào các tài nguyên và lợi ích của công việc. Chúng tôi được công nhận là thành viên của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế (IWCA Toàn cầu). Chúng tôi hỗ trợ hiệu quả các cơ hội mới cho phụ nữ trong ngành cà phê và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng theo cách bền vững tại Việt Nam.

+84 912 519 235