Nguyễn Quang Khôi

Mobile : 0937 531 795

Email : khoi@detechcoffee.com

 

Phan Thị Thu

Mobile : 0966 884 288

Email : thu@detechcoffee.com

 

Nguyễn Thị Phương

Mobile : 0388 734 759

Email : phuongtiendetech@gmail.com