Nguyễn Quang Khôi

ĐT : 0937 531 795

Email : khoi@detechcoffee.com

 

Phan Thị Thu

ĐT : 0966 884 288

Email : thu@detechcoffee.com

 

Nguyễn Thị Phương

ĐT : 0388 734 759

Email : phuongtiendetech@gmail.com