Hội đồng quản trị

ngocanh@detechcoffee.com

Ngoc Anh Dao

Chủ tịch

kimchungdao@gmail.com

Kim Chung Dao

Phó chủ tịch

hang.iwca@gmail.com

Hang Le

Giám đốc điều hành